Bộ Giao thông Vận tải sẽ mua cổ phiếu Vietnam Airlines

Bộ Giao thông Vận tải đã đăng ký mua 164.730.291 cổ phiếu HVN mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 15,58% tổng số cổ phiếu HVN mà Bộ đang nắm giữ, qua đó duy trì tỷ lệ cổ phần tại HVN ở mức 86,16%.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (mã HVN-UPCoM) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ công ty đại chúng.

Theo đó, sau đợt phát hành cổ phiếu mới tỷ lệ 1:0,1558 của Vietnam Airlines cho cổ đông hiện hữu, Bộ Giao thông Vận tải đã đăng ký mua 164.730.291 cổ phiếu HVN mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 15,58% tổng số cổ phiếu HVN mà Bộ đang nắm giữ, qua đó duy trì tỷ lệ cổ phần tại HVN ở mức 86,16%.

Số lượng cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ sau giao dịch là 1.222.368.291 cổ phiếu. Giao dịch sẽ được thực hiện trong hai ngày 30 và 31/7/2018.

Theo thông tin từ Chứng khoán Bản Việt (VCSC), Bộ Giao thông Vận tải sẽ trả Vietnam Airlines 578,4 tỷ đồng tiền mặt để mua lại 57,8 triệu cổ phiếu mới, trong khi 106,9 triệu cổ phiếu mới còn lại sẽ được mua lại bằng nguồn quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán của HVN thuộc sở hữu của Bộ Giao thông Vận tải.

Trước đó, theo kế hoạch Vietnam Airlines thông báo phát hành hơn 191,19 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu – tương ứng tỷ lệ phát hành 15,5753%. Như vậy cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 15,5753 cổ phiếu mới.

Bộ Giao thông Vận tải được phân bổ hơn 1,057 triệu quyền mua và quyết định đưa 371.533.127 quyền mua ra bán đấu giá với giá khởi điểm 6.026 đồng/quyền mua.

Tuy nhiên hết thời gian đăng ký, chỉ 10 cá nhân đăng ký mua 272.000 quyền mua. Tuy nhiên, đến hạn chót không có nhà đầu tư nào đến nộp tiền mua và cũng không có ai đến nhận lại tiền đặt cọc. Do vậy, toàn bộ 371 triệu quyền mua dự kiến chuyển nhượng đã không bán được.

Sau giao dịch, Bộ Giao thông Vận tải vẫn sở hữu nguyên 1.057.638.000 quyền mua được phân bổ tương ứng với hơn 1,057 triệu cổ phiếu HVN (tỷ lệ 86,16%) mà Bộ đang sở hữu.

Theo công bố của HNV, từ ngày 18/7-20/7/2018, ANA HOLDINGS INC, cổ đông lớn của HVN đã mua thành công 16.769.760 cổ phiếu HVN như đã đăng ký, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 124.438.698 cổ phiếu.

Việc hoàn tất phát hành cổ phiếu mới ngày 31/7/2018 sẽ tạo điều kiện để niêm yết HVN trên sàn HOSE. Tại đại hội cổ đông 2018, HVN đã công bố kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE trong quý 3/2018.