Nhớ mẹ

Những ngày đầu tháng Chạp đong đưa từng lộc non chớm nở từ những hàng cây hai bên đường...